Консултации-философија, логика, етика, естетика

Консултации по предметите Философија, Логика, Етика и Естетика,
каj доц. д-р Драгор Заревски и ас. м-р Трајче Стојанов, во:Понеделник од 12 до 13 часот
Вторник од 14-16 часот
Среда 8:30 до 11:30 часот

како и на следнава електронска адреса:
trajce.stojanov@ugd.edu.mk

0 comments:

Post a Comment

Followers